Tietosuojakäytäntö

 

Sisältö

 1. Johdanto        
 2. Tietosuojavaatimusten noudattaminen         
 3. Rekisterinhaltija         
 4. Tietojen käsittelyn lainmukaisuus - Oikeusperusta   
 5. Seuraukset siitä, että kieltäydyt antamasta tarvitsemiamme tietoja
 6. Erityisiä henkilötietokategorioita koskeva oikeusperusta     
 7. Henkilötietokategoriat - mitä tietoja keräämme
 8. Tietojen käsittelyn tarkoitus - mihin käytämme tietoja          
 9. Tietojesi jakaminen    
 10. Kansainväliset tietojen sirtämiset      
 11. Tietojen säilytysaika  
 12. Valvontaviranomainen           
 13. Rekisteröidyn oikeudet          
 14. Tietosuojavastaava (DPO)

1. Johdanto

Pikakasino, joka on osa Play North Groupia (“kasino”), käsittelee monenlaisia henkilötietoja verkkopalvelujen käyttäjiin ja palveluntarjoajiin liittyen. Kasino on sitoutunut noudattamaan sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisia henkilötietojen käsittelyä koskevia sääntöjä ja vaatimuksia.

 

Kasinon tietojen käsittelytoimiin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 antamaa Euroopan unionin asetusta 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus tai GDPR) ja lisäksi kaikkia sovellettavia kansallisia tietosuojalakeja, kuten Viron henkilötietojen suojelulakia ja henkilötietojen suojelun täytäntöönpanolakia, Suomen henkilötietolakia, Hollannin GDPR:n täytäntöönpanolakia tai Maltan tietosuojalakia (DPA).

 

Henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän osalta 12. heinäkuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/588/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi), sellaisena kuin se on pantu täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä, asetetaan erityissääntöjä ja -vaatimuksia, jotka koskevat tietojen tallentamista loppukäyttäjien päätelaitteisiin (esim. evästeet) sekä suoramarkkinointia.

 

Tämä Pikakasinon tietosuojakäytäntö (jäljempänä "käytäntö" tai "tietosuojakäytäntö") koskee koko kasinoa, ja sitä voidaan tarkistaa vuosittain tai tarpeen mukaan.

 

Tämän käytännön määritelmät ovat samat kuin GDPR:ssä ja direktiivissä 2018/1972. Isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit tarkoittavat samaa kuin pienellä alkukirjaimella kirjoitetut termit ja yksikössä kirjoitetut termit tarkoittavat samaa kuin monikossa kirjoitetut termit, sekä päinvastoin.

 

2. Tietosuojavaatimusten noudattaminen

 Osoittaakseen noudattavansa sovellettavia lakeja, kasinon on hyväksyttävä ja ylläpidettävä sisäisiä menettelytapoja ja toteutettava toimenpiteitä, jotka täyttävät tietosuojalainsäädännössä vahvistetut tietosuojaperiaatteet.

 

3. Rekisterinhaltija

Play North Ltd., jonka maltalainen yritysnumero on C86563, on rekisterinhaltijasi ("tietojenhaltija" tai "me"). Play North OÜ, jonka virolainen yritysnumero on 12767675, ja Play Services B.V., jonka hollantilainen yritysnumero on 83631119, ovat henkilötietojen käsittelijöitäsi.

 

4. Tietojen käsittelyn lainmukaisuus - Oikeusperusta

Rekisterinhaltijan on käsiteltävä tietoja lainmukaisesti, mikä tarkoittaa, että tarvitsemme oikeudellisen perustan tietojesi käsittelylle. Käyttämämme oikeudelliset perusteet on lueteltu alla:

a)    Lakisääteinen velvoite: tätä sovelletaan aina, kun laki tai asetus velvoittaa meitä käsittelemään tietojasi.

b)    Sopimus: Käyttäessäsi palveluitamme, hyväksyt, että käsittelemme tietojasi, jotta voit käyttää tarjoamiamme uhkapeljä. Tämä on sopimus, joka sinulla on kanssamme ja se koostuu sivustoltamme löytyvistä säännöistä ja ehdoista.

c)     Oikeutettu etu: Saatamme aika ajoin käsitellä tietojasi yleistä tarkoitusta varten. Tällaisissa tapauksissa tasapainotamme oikeuksiasi ja vapauksiasi sekä muiden oikeuksia ja vapauksia niin, että lopputulos on mahdollisimman oikeutettu.

d)    Suostumus: Voit antaa suostumuksen tiettyyn käsittelyyn kirjallisella myöntävällä ilmoituksella, joka on ilmaistu muista asioista selvästi erottuvalla tavalla, ymmärrettävässä ja helposti saatavilla olevassa muodossa, selkeää ja yksinkertaista kieltä käyttäen.

e)    Yleinen etu: Tietyissä tapauksissa (kuten Maltan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevien säännösten noudattamiseksi) meidän on pyrittävä yleiseen etuun ja käsiteltävä tietojasi tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

 

5. Seuraukset siitä, että kieltäydyt antamasta tarvitsemiamme tietoja

 Jos päätät olla antamatta tietoja, joita tarvitsemme lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi tai sopimuksen solmimiseksi, et voi pelata sivustollamme.  

Jos päätät antaa suostumuksen myöhemmin, kieltäytymiselläsi ei ole negatiivisia seurauksia ja se on peruutettavissa milloin tahansa.

 

6. Erityisiä henkilötietokategorioita koskeva oikeusperusta

GDPR:n artiklan 9 mukaisten "erityisten henkilötietokategorioiden" yhteydessä käsittelemme asiakkaan terveyttä koskevia tietoja tai tietoja, joista voi käydä ilmi henkilön etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen vakaumus tai biometriset tiedot. Perusteet, joiden pohjalta voimme käsitellä tällaisia tietoja:

a)    Käsittely liittyy henkilötietoihin, jotka rekisteröity on selvästi julkistanut

b)    Käsittely on tarpeen oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai kun tuomioistuimet toimivat asiaan liittyvissä lainkäyttötehtävissään

c)     Käsittely on tarpeen huomattavan yleisen edun vuoksi

 

7. Henkilötietokategoriat – mitä tietoja keräämme

Liiketoimintamme yhteydessä keräämme sinulta erilaisia henkilökohtaisia tietoja, kuten:

a)    Asiakastiedot (kuten täydellinen nimi, syntymäaika ja kansalaisuus)

b)    Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

c)     Henkilöllisyystodistukset (henkilökortti, ajokortti, passi)

d)    Terveyttä koskevat tiedot (vastuullista pelaamista varten)

e)    Verotunniste

f)      Pankkitiedot (IBAN)

g)    Maksutapahtumatiedot (talletukset, nostot)

h)    Pelitapahtumatiedot

i)      IP-osoite

j)      Selaimen tiedot

k)     Tallennetut puhelut

Saatamme saada osan näistä tiedoista rahoituslaitoksilta, joita olet käyttänyt kirjautumiseen tai muilta kolmansilta osapuolilta. Lisätietoja saat ottamalla sähköpostitse yhteyttä tietosuojavastaavaamme (DPO).

 

8. Tietojen käsittelyn tarkoitus – mihin käytämme tietoja

Tarvitsemme tietoja liiketoimintaamme varten sekä tarjotaksemme sinulle parhaan mahdollisen pelikokemuksen. Keräämme ja käsittelemme tietojasi, jotta voimme:

a)    tarjota, käyttää ja ylläpitää palveluitamme.

b)    tarjota sinulle ensiluokkaista asiakaspalvelua ja auttaa sinua rekisteröitymään sekä käyttämään ja hallinnoimaan pelitiliäsi.

c)     ylläpitää henkilökohtaista pelitiliäsi.

d)    tarvittaessa puuttua peliriippuvuuteen ja edistää vastuullista pelaamista.

e)    analysoida asiakastrendejä markkinatutkimusten avulla.

f)      ottaa sinuun yhteyttä suoraan tai yhteistyökumppaneidemme kautta. Tämä yhteydenpito koskee asiakaspalvelun lisäksi päivityksiä, muutoksia ja muita palveluun liittyviä ilmoituksia.

g)    käsitellä panostuksiasi ja muita pelitapahtumiasi.

h)    lähettää sinulle tekstiviestejä, sähköpostia, suoramarkkinointi-ilmoituksia ja push-ilmoituksia sekä pitää sinut ajan tasalla aktiivisista ja tulevista kampanjoistamme. Voit kieltäytyä viestien vastaanottamisesta milloin tahansa.

i)      tutkia ja estää petoksia, rahanpesua sekä muuta laitonta toimintaa.

 

9. Tietojesi jakaminen

 Voimme jakaa tietojasi Play North -konserniin kuuluvien yritysten ja liikekumppaneidemme kanssa alla listatulla tavalla. Lisäksi asianomaiset viranomaiset, sääntelyviranomaiset ja lainvalvontaviranomaiset voivat pyytää joitakin tietoja, jolloin velvollisuutemme on luovuttaa ne. Rekisterinhaltijan työntekijöillä on pääsy henkilötietoihisi, jotta he voivat suorittaa työtehtäviään sekä tarjota sinulle apua / asiakaspalvelua.

Voimme jakaa tietoja seuraavista syistä:

a)    Voimme jakaa tietoja niiden kolmansien osapuolien palveluntarjoajien ja toimittajien kanssa, jotka tarjoavat palveluja tai tuotteita puolestamme.

b)    Käytämme liiketoimintamme seurantaan analyyttisiä ohjelmistoja, kuten Google Analyticsia. Google Analytics käyttää evästeitä tietojen keräämiseen, mutta tietoja ei voida käyttää yksilön henkilöllisyyden tunnistamiseen. Voit lukea lisää ko. evästekäytännöistä täältä.

c)     Tietoja voidaan jakaa tai siirtää kolmansille osapuolille fuusioiden, yrityskauppojen, konkurssin tai muun vastaavan tapahtuman yhteydessä.

d)    Käytämme markkinoinnissamme liikekumppaneita (affiliates), jotka voivat mainostaa palveluitamme sinulle.

e)    Voimme jakaa tietoja maksupalveluntarjoajien ja muiden rahoituslaitosten kanssa.

f)      Voimme jakaa tietoja vastuullisen pelaamisen palveluntarjoajien kanssa.

 

10. Kansainväliset tietojen siirtämiset

 Tällä hetkellä emme lähetä henkilötietojasi ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli tulemme tekemään näin tulevaisuudessa, päivitämme tietosuojakäytäntömme ja ilmoitamme siitä sinulle.

 

11. Tietojen säilytysaika

 Käsittelemme ja säilytämme tietojasi kanssamme tekemäsi sopimuksen keston ajan (niin kauan kuin sinulla on tili kasinollamme). Tilisi sulkemisen jälkeen säilytämme tiettyjä tietojasi lain vaatiman ajan tai asianomaisen lainkäyttöalueen siviilioikeudenkäynnin vanhentumisaikojen mukaisesti.

Tiettyjä tietoja säilytetään lyhyemmän aikaa alakohtaisten velvoitteiden (televiestintälainsäädäntö) mukaisesti.

 

12. Valvontaviranomainen

 Päätoimipaikkamme on Maltalla, joten johtava tietosuojaviranomaisemme on Maltan tietosuojavaltuutettu (Information Data Protection Commissioner). Täydellisen viranomaisluettelon löydät täältä.

 

13. Tietosuojaoikeutesi

 GDPR artiklan 15-22 mukaisesti meillä on velvollisuus taata sinulle seuraavat oikeudet:

a)    Sinulla on oikeus tutustua tietoihisi.

b)    Sinulla on ehdoton oikeus saada tietosi päivitettyä ja korjattua.

c)     Sinulla on tietyin edellytyksin oikeus pyytää meitä poistamaan tietosi (oikeus tulla unohdetuksi).

d)    Tietyissä tapauksissa voit rajoittaa tietojesi käsittelyä.

e)    Voit saada jäsennellyt tietosi .csv-muodossa.

f)      Käyttäessämme oikeutettua etua voit vastustaa ja estää meitä. (Tämä on mahdollista aina markkinoinnin osalta).

Meillä ei ole oikeutta tehdä päätöksiä, joilla voi olla sinua koskevia oikeudellisia vaikutuksia, yksinomaan automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, perustuen. Tämä on varmistettavissasi milloin tahansa.

Mikäli henkilötietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

 

14. Tietosuojavastaava (DPO)

 Olemme nimittäneet tietosuojavastaavan, johon kehotamme sinua ottamaan tarvittaessa yhteyttä. Tietosuojavastaavamme on paras ystäväsi kaikissa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissäsi tai mahdollisissa vaatimuksissasi.

Tietosuojavastaavaamme yhteystiedot: 

[email protected]

DPO, Play North Limited, Level 1, The Centre Tigne Point, Sliema, TPO 0001 Malta.